bài (Giải toán về tỉ số phần trăm )lớp 5 trang 78 lấy số đó nhân vs 100 biểu thị ý gì trl đugs vote 5s nha

bài (Giải toán về tỉ số phần trăm )lớp 5 trang 78 lấy số đó nhân vs 100 biểu thị ý gì
trl đugs vote 5s nha

2 bình luận về “bài (Giải toán về tỉ số phần trăm )lớp 5 trang 78 lấy số đó nhân vs 100 biểu thị ý gì trl đugs vote 5s nha”

 1. Bài 1:                                                                     
     Tóm tắt:
  552 học sinh : 92% số học sinh toàn trường
  Trường có:… học sinh?
  Giải:
  Trường Vạn Thịnh có số học sinh là:
  552 : 92 × 100 = 600 (học sinh)
  Đáp số: 600 học sinh                             
  Bài 2:
  Tóm tắt
  732 sản phẩm đạt chuẩn:
  chiếm 91,5%Tổng số sản phẩm: ?
  Giải đáp
  Tổng sản phẩm của xưởng đó là:
  732 : 91,5 × 100 = 800 (sản phẩm)
  Đáp số: 800 sản phẩm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới