Bạn An muốn sơn mặt ngoài của 1 cái hộp hình lập phương có cạnh 12cm.Tính DT cần sơn

Bạn An muốn sơn mặt ngoài của 1 cái hộp hình lập phương có cạnh 12cm.Tính DT cần sơnViết một bình luận

Câu hỏi mới