Bạn Na muốn gián giấy màu lên một đĩa CD cũ có đường kính 12cm để làm nắp đậy cho hộp đựng quà. Hỏi: a) Bạn Na cần bao nhiêu

Bạn Na muốn gián giấy màu lên một đĩa CD cũ có đường kính 12cm để làm nắp đậy cho hộp đựng quà. Hỏi:
a) Bạn Na cần bao nhiêu giấy để có thể dán phủ hết bề mặt đĩa CD đó?
b) Để nắp hộp quà đẹp hơn, bạn Na muốn dán giấy màu vượt quá 1cm so với mép ngoài đĩa CD. Hỏi bạn Na cần bao nhiêu giấy màu để dán hộp quà?Viết một bình luận

Câu hỏi mới