Bạn nam dùng các khối lập phương nhỏ có cạnh 1 cm để xếp một hình hộp chữ nhật có cạnh chiều dài 6 cm, chiều rộng 5 cm,chiều

Bạn nam dùng các khối lập phương nhỏ có cạnh 1 cm để xếp một hình hộp chữ nhật có cạnh chiều dài 6 cm, chiều rộng 5 cm,chiều cao 4 cm.Sau đó bạn nam dán giấy màu toàn bộ mặt ngoài hình hộp chữ nhật đó.
a,Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó.
b,Có bao nhiêu khối lập phương nhỏ không được dán giấy màu mặt nào?

1 bình luận về “Bạn nam dùng các khối lập phương nhỏ có cạnh 1 cm để xếp một hình hộp chữ nhật có cạnh chiều dài 6 cm, chiều rộng 5 cm,chiều”

 1. a) thể tích hình hộp chữ nhật là: 5x6x4= 120(cm$^{3}$)
  b) thể tích khối lập phương nhỏ là: 1 x 1×1=1(cm$^{3}$)
  có tất cả các khối lập phương nhỏ là: 120 : 1 = 120(khối)
  có tất cả các khối lập phương nhỏ được dán giấy màu là:
  6x5x2 + (5+5+5+4) x (4-2) = 98(khối)
  có tất cả khối lập phương nhỏ không được dán giấy màu mặt nào là:
  120 – 98=22(khối)

  Trả lời

Viết một bình luận