Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng đãng trí quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 nên kết quả bị giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã

Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng đãng trí quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 nên kết quả bị giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định nhân số nào với 2002?

2 bình luận về “Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng đãng trí quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 nên kết quả bị giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã”

 1. Bỏ đi 2 chữ số 0 của số 2002 nên bạn Toàn đã nhân số đó với 22
  Thừa số thứ hai bị giảm đi số đơn vị là:
  2002 – 22 = 1980 ( lần )
  Thừa số thứ nhất:
  3965940 : 1980 = 2003
  Đáp số 2003

  Trả lời
 2. Giải đáp: 2003
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thừa số thứ hai bị giảm đi:
     2002 – 22 = 1980(đơn vị)
  Do đó kết quả bị giảm đi 1980 lần thừa số thứ nhất, và bằng 3965940 đơn vị.
   Vậy thừa số thứ nhất là:
     3965940 : 1980 = 2003
    Đ/s:2003
   Chúc bn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới