Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m. Hỏi khi bánh xe bé lăn được 10 vòng t

Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m. Hỏi khi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng.

2 bình luận về “Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m. Hỏi khi bánh xe bé lăn được 10 vòng t”

 1. Chu vi bánh xe bé là:
           0,5 x 2 x 3,14 = 3,14 (m)
  Chu vi bánh xe lớn là:
            1 x 2 x 3,14 = 6,28 (m)
  Bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh lớn lăn được số vòng là:
             3,14 : (6,28 : 10) = 5(vòng)
                    Đáp số: 5 vòng

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chu vi bánh xe bé của máy kéo là:
            0,5 × 2 × 3,14 = 3,14 (m)
  Chu vi bánh xe lớn của máy kéo là:
            1 × 2 × 3,14 = 6,28 (m) 
  Bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh lớn lăn được số vòng là :
            3,14 : (6,28 : 10) = 5 ( vòng )
                    Đáp số : 5 vòng.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới