bánh xe lớn có d = 0,72m bánh xe nhỏ có d = 0,3m nếu bánh xe lớn lăn quãng đường 300 vòng thì bánh xe nhỏ phải lăn bao nhiêu

bánh xe lớn có d = 0,72m
bánh xe nhỏ có d = 0,3m
nếu bánh xe lớn lăn quãng đường 300 vòng thì bánh xe nhỏ phải lăn bao nhiêu vòng mới hết quãng đường đó.

2 bình luận về “bánh xe lớn có d = 0,72m bánh xe nhỏ có d = 0,3m nếu bánh xe lớn lăn quãng đường 300 vòng thì bánh xe nhỏ phải lăn bao nhiêu”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chu vi bánh xe lớn là :
         0,72 xx 3,14 = 2,2608(m)
  Chu vi bánh xe nhỏ là:
          0,3 xx 3,14 = 0,942(m)
  Quãng Đường dài : 
         2,2608 xx 300 = 678,24(m)
  Bánh xe nhỏ lăn số vòng là: 
          678,24 : 0,942 = 720(vòng)
      $Đ/s:…$

  Trả lời
 2. Chu Vi Bánh xe lớn là:
         0,72 x 3,14 = 2.2608(m)
  Quãng Đường Dài Số Mét là: 
         2.2608 x 300 = 678,24(m)
  Chu Vi Bánh Xe Nhỏ là:
          0,3 x 3,14 = 0.942(m)
  Bánh Xe Nhỏ phải lăn số vòng là: 
          678.24 : 0.942 = 720(vòng)
                   Đ/S:                     
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới