Bể HHCN ( ko có nắp ) chiều dài 6dm, chiều rộng 5dm, cao 0,4 m. A) Tính sxq B) Tính diện tích cần dùng ( C) Bể

Bể HHCN ( ko có nắp ) chiều dài 6dm, chiều rộng 5dm, cao 0,4 m.
A) Tính sxq
B) Tính diện tích cần dùng (
C) Bể chứa 85% thể tích nước. Tính thể tích nướcViết một bình luận

Câu hỏi mới