Biết 30% của số đó là 42. Số đó là: a. 1,4 b. 126 c. 140 d. 1400

Biết 30% của số đó là 42. Số đó là:
a. 1,4 b. 126 c. 140 d. 1400

2 bình luận về “Biết 30% của số đó là 42. Số đó là: a. 1,4 b. 126 c. 140 d. 1400”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới