biết 4 và 2/5 = x+4/5 vậy có bao nhiêu số tự nhiên x thoả mãn em cần gấp lắm ạ

biết 4 và 2/5 = x+4/5 vậy có bao nhiêu số tự nhiên x thoả mãn em cần gấp lắm ạ

2 bình luận về “biết 4 và 2/5 = x+4/5 vậy có bao nhiêu số tự nhiên x thoả mãn em cần gấp lắm ạ”

 1. Giải 
  Theo bài ra , ta có : 
  4 2/5 = (x + 4)/5
  22/5 = (x+4)/5
  => 22 = x+4
  => x = 22-4 = 18 
  Vậy có 1 số tự nhiên x thỏa mãn 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới