biết 5,7 l dầu cân nặng 4,275.hỏi có bao nhiêu l dầu nếu chúng cân nặng 6,2 kg

biết 5,7 l dầu cân nặng 4,275.hỏi có bao nhiêu l dầu nếu chúng cân nặng 6,2 kg

2 bình luận về “biết 5,7 l dầu cân nặng 4,275.hỏi có bao nhiêu l dầu nếu chúng cân nặng 6,2 kg”

 1. Giải đáp : 124/15l
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  @ Tóm tắt 
  5,7l : 4,275kg
  ?l : 6,2kg
  @ Giải 
  1 lít dấu cân nặng là :
  4,275 : 5,7 = 0,75 ( kg )
  Có số lít dầu nếu cân nặng 6,2kg là :
  6,2 : 0,75 = 124/15 ( l )
  Đáp số : 124/15l

  Trả lời
 2. 1 lít dầu cân nặng là:
  4,275 : 5,7 = 0,75 (kg)
  Có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 6,2 kg là:
  6,2 : 0,75 = 124/15 (lít)
  Đáp số:   124/15  lít
  @Chúc bạn học tốt!
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới