biết 6 chai chứa 2,1 lít nước.Muốn chứa 2,8 lít nước thì phải dùng bao nhiêu chai ?

biết 6 chai chứa 2,1 lít nước.Muốn chứa 2,8 lít nước thì phải dùng bao nhiêu chai ?

2 bình luận về “biết 6 chai chứa 2,1 lít nước.Muốn chứa 2,8 lít nước thì phải dùng bao nhiêu chai ?”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số lít của mỗi chai là :
  2,1:6=7/20=0,35( lít )
  Muốn chứa 2,8 lít nước thì phải dùng số chai là :
  2,8:0,36=8( chai )
  Đáp số :8 chai
   

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Mỗi chia chứa số   l   nước là :
    2,1 : 6 = 0,35 (l)   
  Muốn chứa   2,8l   nước thì phải dùng số chai là :
    2,8 : 0,35 = 8   (chai)
  Đáp số :    8   chai
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới