Biết rằng lượng nước trong cơ thể người trưởng thành chiếm khoảng 65% khối lượng cơ thể. Hỏi với một người nặng 70kg thì lượn

Biết rằng lượng nước trong cơ thể người trưởng thành chiếm khoảng 65% khối lượng cơ thể. Hỏi với một người nặng 70kg thì lượng nước trong cơ thể người đó là khoảng bao nhiêu ki-lô-gam ? ( tóm tắt luô n nha, hứa cho 5 sao, tim, ctlhn )

2 bình luận về “Biết rằng lượng nước trong cơ thể người trưởng thành chiếm khoảng 65% khối lượng cơ thể. Hỏi với một người nặng 70kg thì lượn”

 1. Tóm tắt :
  1 người : 65% nước là khối lượng cơ thể
  70kg : bao nhiêu % nước ?
  Khối lượng nước trong cơ thể người đó là :
  70.65%=45,5(kg)
  Đáp số :45,5kg

  Trả lời
 2. @ Oq
                                                     Bài giải
  Tổng số lượng nước trong cơ thể người có tất cả là :
  70 x 65% = 45,5 ( kg lượng nước )
  Đáp số : …
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới