Brina ăn 2/3 (2 phần 3) cốc ngũ cốc cho mỗi bữa sáng hàng ngày của mình. Hỏi nếu hộp ngũ cốc cô cấy có là 24 cốc thì cô ấy ph

Brina ăn 2/3 (2 phần 3) cốc ngũ cốc cho mỗi bữa sáng hàng ngày của mình. Hỏi nếu hộp ngũ cốc cô cấy có là 24 cốc thì cô ấy phải ăn trong bao nhiêu ngày mới hết hộp?Viết một bình luận

Câu hỏi mới