Cả ba con gà ,vịt ,ngỗng cân nặng 10,5 kg biết con gà cân nặng 1,5 kg ,vịt nặng hơn gà 0,9 kg. Hỏi con ngỗng cân nặng bao nhi

Cả ba con gà ,vịt ,ngỗng cân nặng 10,5 kg biết con gà cân nặng 1,5 kg ,vịt nặng hơn gà 0,9 kg. Hỏi con ngỗng cân nặng bao nhiêu kg

2 bình luận về “Cả ba con gà ,vịt ,ngỗng cân nặng 10,5 kg biết con gà cân nặng 1,5 kg ,vịt nặng hơn gà 0,9 kg. Hỏi con ngỗng cân nặng bao nhi”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
   vịt có số kg là : 
  1,5 + 0,9 = 2,4(kg)
  vịt và gà nặng số kg là : 
  1,5 + 2,4 = 3,9(kg)
  ngỗng nặng số kg là : 
  10,5 – 3,9 = 6,6(kg)
  đáp số : 6,6kg

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số kg con vịt nặng là :
  1,5+0,9=2,4(kg)
  Tổng số kg con vịt và con gà nặng là :
  1,5 + 2,4=3,9(kg)
  Số kg con ngỗng nặng là :
  10,5-3,9=6,6(kg)
  Đáp số :6,6kg
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới