Cạnh của một hình lập phương gấp lên 4 lần thì diện tích xung quanh của hình lập phương đó gấp lên mấy lần?

Cạnh của một hình lập phương gấp lên 4 lần thì diện tích xung quanh của hình lập phương đó gấp lên mấy lần?Viết một bình luận

Câu hỏi mới