Cạnh của một hình lập phương giảm đi 3 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương đó giảm đi mấy lần?

Cạnh của một hình lập phương giảm đi 3 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương đó giảm đi mấy lần?Viết một bình luận

Câu hỏi mới