câu 1:điền dấu >;<;= 124,68×0,001:0,1……………….124,68:1000×0,1

câu 1:điền dấu >;<;=
124,68×0,001:0,1……………….124,68:1000×0,1

1 bình luận về “câu 1:điền dấu >;<;= 124,68×0,001:0,1……………….124,68:1000×0,1”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  \underbrace{124,68×0,001:0,1}_{1,2468}>\underbrace{124,68:1000×0,1}_{0,012468}
  Ta không cần nhìn phần thập phân mà nhìn phân nguyên
  Ta thấy 1>0
  => 124,68×0,001:0,1>124,68:1000×0,1
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới