Câu 1: Phép chia 52,64 : 4,2. Nếu chỉ lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân của thương thì số dư sẽ là A. 14

Câu 1: Phép chia 52,64 : 4,2. Nếu chỉ lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân của thương thì số dư sẽ là
A. 14 B.1,4 C.0,14 D.0,014

2 bình luận về “Câu 1: Phép chia 52,64 : 4,2. Nếu chỉ lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân của thương thì số dư sẽ là A. 14”

 1. Có: 52,64:4,2=5246:420
  Đặt tính:
       5264     | 420
       1064     _______
         2249   | 12,53
           1400
             140
  Vậy, 52,64:4,2=12,53 dư 0,014
  Chọn: D.
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới