câu 1 : tìm giá trị của chữ số 7 trong số 269,78 là : A. 7 đơn vị B. 7 phần mười C. 7 chục D. 7 phần trăm câu 2

câu 1 : tìm giá trị của chữ số 7 trong số 269,78 là :
A. 7 đơn vị B. 7 phần mười C. 7 chục D. 7 phần trăm
câu 2 : số nào dưới đây có cùng giá trị vơi 0,08 ?
A. 0,800 B. 8,00 C. 0,08 D. 0,080
câu 3 : tìm chữ số x biết : 5,6×1>5,689 :
A. x=9 B. x=7 C. 2,75 D. 2,075
câu 4 : hôn số 2 3/4 viết dưới dạng số thập phân là :
A.2,34 B. 2,43 C. 2,75 D.2,075

2 bình luận về “câu 1 : tìm giá trị của chữ số 7 trong số 269,78 là : A. 7 đơn vị B. 7 phần mười C. 7 chục D. 7 phần trăm câu 2”

 1. Câu 1:
  Ta có: 7 ở phần thập phân và hàng chục
  Nên đáp án là 0,7
  Tức là 7/10
  -> Chọn B
  Câu 2:
  Ta có:
  Số có cùng giá trị với 0,08 là 0,08 
  -> Chọn C (đáp án $D$ cũng đúng)
  Câu 3:
  Do 5,6×1>5,689
  Nên x=9
  -> Chọn $A$
  Câu 4:
  Ta có: 2 3/4 = 11/4 = 2,75
  -> Chọn $C$
  $@daoquocthai20$

  Trả lời
 2. Câu 1 : tìm giá trị của chữ số 7 trong số 269,78 là :
   Giải đáp đúng : B.7 phần mười
  Câu 2 : số nào dưới đây có cùng giá trị với 0,08 ?
  Giải đáp đúng : D.0,080
  Câu 3 : tìm chữ số x biết : 5,6×1>5,689 :
  Giải đáp đúng : A.x=9
  Câu 4 : hỗn số 2 và 3/4 viết dưới dạng số thập phân là :
  Giải đáp đúng : C.2,75

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới