Câu 10: cho 1 hình tam giác và 1 hình bình hành, biết số đo cạnh đáy 2 hình giống nhau và chiều cao 2 hình như nhau, vậy diện

Câu 10: cho 1 hình tam giác và 1 hình bình hành, biết số đo cạnh đáy 2 hình giống nhau và chiều cao 2 hình như nhau, vậy diện tích tam giác bằng bao nhiêu lần diện tích hình bình hành?
Giải ra giúp mình nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới