Câu 11 : Tìm x: a. X × 1,2 + X × 1,8 = 45 b. =

Câu 11 : Tìm x: a. X × 1,2 + X × 1,8 = 45 b. =

2 bình luận về “Câu 11 : Tìm x: a. X × 1,2 + X × 1,8 = 45 b. =”

 1. Giải đáp: X =15
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a.  X  × 1,2 + X × 1,8 = 45
        X × (1,2+1,8)        = 45
        X × 3                      = 45
        X                             = 45 : 3
        X                             = 15
               Vậy X= 15
  #sotuyet

  Trả lời

Viết một bình luận