Câu `17:` Siêu thị Lan Chi nhập về `60`kg ổi với giá `15` `000` đồng/`1`kg`.` Trong khi bảo quản đã có 6kg ổi bị hỏng`.` Hỏi

Câu `17:` Siêu thị Lan Chi nhập về `60`kg ổi với giá `15` `000` đồng/`1`kg`.` Trong khi bảo quản đã có 6kg ổi bị hỏng`.` Hỏi siêu thị đã bán bao nhiêu tiền `1`kg ổi để được lãi `20%`?Viết một bình luận