Câu 3: (1 điểm): Hình lập phương M có cạnh dài gấp 3 lần hình lập phương N. Diện tích toàn phần hình M gấp mấy lần diện tích

Câu 3: (1 điểm): Hình lập phương M có cạnh dài gấp 3 lần hình lập phương N.
Diện tích toàn phần hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần hình N?Viết một bình luận