Câu 3 : một hình hộp chữ nhật có chiều dài 60 cm , chiều rộng 40 cm . Mực nước trong bể là 20 cm . Người ta thả hồn đá cản

Câu 3 : một hình hộp chữ nhật có chiều dài 60 cm , chiều rộng 40 cm . Mực nước trong bể là 20 cm . Người ta thả hồn đá cảnh vào trong bể thì mực nước dâng lên cao 35 cm ( đo từ đấy bể ) em hãy tính thể tích hồn đá cảnh
gúp em với em đang cần rất gấp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới