Câu 5: 1% của một số bằng 1/2 . Số đó là: A. B. C. 50 D. 5

Câu 5: 1% của một số bằng 1/2 . Số đó là:
A. B. C. 50 D. 5

2 bình luận về “Câu 5: 1% của một số bằng 1/2 . Số đó là: A. B. C. 50 D. 5”

 1. Giải đáp:
   1% của 1 số 1/2 là:
   Ta gọi x là  số cần tìm ta được:
   1% xx x= 1/2
  x= 1/2 : 1%
  x=1/2: 0,01
  x=50
  Vậy số cần tìm là 50
  ->C

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới