Câu 7. Hoa cần mua 10 quyển vở để chuẩn bị cho năm học mới. Giá của một quyển vở là 8 000 đồng. Cửa hàng đang có chương trình

Câu 7. Hoa cần mua 10 quyển vở để chuẩn bị cho năm học mới. Giá của một quyển vở là 8 000 đồng. Cửa hàng đang có chương trình giảm giá nên Hoa mua một quyển vở đó với giá giảm 10%. Hỏi Hoa phải trả bao nhiêu tiền đề mua 10 quyển vở đó?

2 bình luận về “Câu 7. Hoa cần mua 10 quyển vở để chuẩn bị cho năm học mới. Giá của một quyển vở là 8 000 đồng. Cửa hàng đang có chương trình”

 1. Giải đáp:72000 đồng
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: ta có: vì 1 quyển đc giảm 10% nên 10 quyển sẽ được giảm 10×10=100%
  Nên khi mua 10 quyển t được giảm 1 quyển nên ta có: 8000×10-8000=72000
   

  Trả lời
 2. bài làm 
  10 quyển  vở hết số tiền là :
  10×8000=80000(đồng)
  vì 1 quyển đc giảm 10% nên 10 quyển sẽ được giảm 10×10=100%
  Nên khi mua 10 quyển t được giảm 1 quyển nên ta có: 8000×10-8000=72000
  mk xin hay nhất ạ
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới