Câu 8. Có 8 bao gạo cân nặng 243,2kg. Hỏi 12 bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Câu 9. Mảnh đất của gia đình b

Câu 8. Có 8 bao gạo cân nặng 243,2kg. Hỏi 12 bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Câu 9. Mảnh đất của gia đình bác Tư hình chữ nhật có chiều rộng là 7,8m; chiều dài hơn chiều rộng 6,4m. Em hãy giúp bác Tư tính chu vi và diện tích mảnh đất đó?Viết một bình luận

Câu hỏi mới