Câu 9. Trong tháng 2 vừa qua, cô Lan đã dùng `1/3` số tiền lương của mình để trả các chi phí sinh hoạt cho gia đình, `1/3` số

Câu 9. Trong tháng 2 vừa qua, cô Lan đã dùng `1/3` số tiền lương của mình để trả các chi phí sinh hoạt cho gia đình, `1/3` số tiền lương còn lại dùng để ủng hộ quỹ Vắc-xin phòng chống Covid. Cuối cùng cô còn lại 4 000 000 đồng tiền tiết kiệm cho tháng 2. Hỏi tiền lương tháng 2 của cô Lan là
bao nhiêu?
Câu 10. Một phiến đá hình hộp chữ nhật có chiều dài là 1,8m, chiều rộng bằng `2/3` chiều dài, chiều cao bằng nửa chiều dài. Biết 1dm3 đá cân nặng 2,3kg. Hỏi phiến đá cân nặng bao nhiêu ki-lô-
gam?Viết một bình luận

Câu hỏi mới