chiều dài của một con tàu là 101m. Quang đường dài 100m .Hỏi con tàu phải đo trong bao lâu

chiều dài của một con tàu là 101m. Quang đường dài 100m .Hỏi con tàu phải đo trong bao lâuViết một bình luận