Chín phần mười: Hai mươi lăm phần trăm: Bốn trăm phần nghìn: Năm phần triệu:

Chín phần mười:
Hai mươi lăm phần trăm:
Bốn trăm phần nghìn:
Năm phần triệu:Viết một bình luận

Câu hỏi mới