Cho 2 số có tổng 7084 . Nếu biết số bé 124 thêm vào số lớn 86 thì được 2 số có hiệu là 1236.Tìm 2 số đó?

Cho 2 số có tổng 7084 . Nếu biết số bé 124 thêm vào số lớn 86 thì được 2 số có hiệu là 1236.Tìm 2 số đó?Viết một bình luận

Câu hỏi mới