Cho 2 số có tổng là 49,149 . Tìm hai số đó biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 2,225 . Vậy số lớn là .

Cho 2 số có tổng là 49,149 . Tìm hai số đó biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 2,225 . Vậy số lớn là ……. Số bé là……

2 bình luận về “Cho 2 số có tổng là 49,149 . Tìm hai số đó biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 2,225 . Vậy số lớn là .”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi x là số lớn và y là số bé , ta có :
  49,149 – y = x và 49,149 – x = y
  Ta có : ( 49,149 – x ) : x = 2,225
  $⇔ 49,149 – x = 2,225x$
  $⇔ 49,149 = 3,225x$
  $⇔ 15,24$
  Số lớn là : 49,149 – 15,24 = 33,909
  $⇒$ Số bé là 15,24
  Vậy : số bé : 15,24 và số lớn : 33,909
  $_hthy2407_$

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi z là số bé
  Số lớn là:
  49,149 – z
  Ta có : $\frac{49 , 149 − z}{z}$ = 2,225
  49,149 – z = 2,225z
  49,149 = 3,225z
   z = 15,24
  Số lớn là:
  49,149 – 15,24 = 33,909 
  Đáp số: Số bé là: 15,24
              Số lớn là: 33,909
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới