Cho a = 702x1y. Hãy thay x;y bằng những chữ số thích hợp được số có 6 chữ số khác nhau chia hết cho 2;9 và chia 5 dư 3

Cho a = 702x1y. Hãy thay x;y bằng những chữ số thích hợp được số có 6 chữ số khác nhau chia hết cho 2;9 và chia 5 dư 3

2 bình luận về “Cho a = 702x1y. Hãy thay x;y bằng những chữ số thích hợp được số có 6 chữ số khác nhau chia hết cho 2;9 và chia 5 dư 3”

 1. Vì số phải tìm chia  cho 5 dư 3 nên chữ số tận cùng phải là 3 hoặc 8. Nhưng số đó phải chia hết cho 2 => ta chọn y = 8
  Vì 7 + 0 + 2 + 1 + 8  = 18 ⇒ chọn x = 9 ⇒ 18 + 9 = 27 : 9 = 3 .

  Trả lời
 2. Giải đáp + giải thích:
  Vì số phải tìm chia  cho 5 dư 3 nên chữ số tận cùng phải là 3 hoặc 8. Nhưng số đó phải chia hết cho 2 => ta chọn y = 8
  Vì 7 + 0 + 2 + 1 + 8  = 18 ⇒ chọn x = 9 ⇒ 18 + 9 = 27 $\vdots$ 9.
  702819.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới