cho dãy số 11; 14; 17; 20 ……; 68 A, dãy số trên có bao nhiêu số hạng B, tính tổng của dãy số trên

cho dãy số 11; 14; 17; 20 ……; 68
A, dãy số trên có bao nhiêu số hạng
B, tính tổng của dãy số trên

2 bình luận về “cho dãy số 11; 14; 17; 20 ……; 68 A, dãy số trên có bao nhiêu số hạng B, tính tổng của dãy số trên”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A)
  Số số hạng của dãy số là: (68-11):3+1=20(số hạng)
  Vậy 11; 14; 17; 20 ……; 68 có 20 số hạng
  B)
  Đặt A=11+14+17+20+ ……+68
  A= [(68+11) x 20]:2
  A= 790
  Vậy A= 790
  vậy tổng của dãy số 11; 14; 17; 20 ……; 68 là 790
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận