cho dãy số 2,46 a, tìm ssh của dãy b, tìm tsh của dãy

cho dãy số 2,46
a, tìm ssh của dãy
b, tìm tsh của dãy

1 bình luận về “cho dãy số 2,46 a, tìm ssh của dãy b, tìm tsh của dãy”

 1. a, Số số hạng của dãy là:
         (6-2):2+1=3 (số hạng)
  b, Tổng số hạng của dãy là:
         2+4+6=12 hay (2+6)xx3:2=12
  ———
  Số số hạng của dãy= (số cuối-số đầu) :khoảng cách + 1
  Tổng của dãy số cách đều= (số đầu + số cuối)xxsố số hạng của dãy : 2

  Trả lời

Viết một bình luận