Cho hai số thập phân 23,4 và 14,1.Hãy tìm số A để khi cùng thêm A vào mỗi số đã cho thì ta được hai số có tỉ số là 5/2 nhanh

Cho hai số thập phân 23,4 và 14,1.Hãy tìm số A để khi cùng thêm A vào mỗi số đã cho thì ta được hai số có tỉ số là 5/2
nhanh giúp mik dới T-T

1 bình luận về “Cho hai số thập phân 23,4 và 14,1.Hãy tìm số A để khi cùng thêm A vào mỗi số đã cho thì ta được hai số có tỉ số là 5/2 nhanh”

 1. Giải đáp:
  Nếu giảm đi hai số cùng một số thì hiệu sẽ không thay đổi. Hiệu hai số là:
                      20,15 – 14,15 = 6
  Ta tìm được số thứ nhất sau khi giảm là:
                      6 : (8 – 5) x 5 = 10
  Số cần tìm là:
                     14,15 – 10 = 4,15
                 Đáp số: 4,15
                                        ^-^
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới