Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 50,8 cm2. Kéo dài đáy BC về phía C lấy điểm D sao cho CD bằng 50% BC. Nối A với D. Tí

Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 50,8 cm2. Kéo dài đáy BC về phía C lấy điểm D sao cho CD bằng 50% BC. Nối A với D. Tính diện tích tam giác ABD.Viết một bình luận

Câu hỏi mới