Cho hình thang ABCD có AB 2/3 CD. Biết diện tích hình tam giác AOB là 54 cm2, tính diện tích hình thang ABCD

Cho hình thang ABCD có AB 2/3 CD. Biết diện tích hình tam giác AOB là 54 cm2, tính diện tích hình thang ABCD

2 bình luận về “Cho hình thang ABCD có AB 2/3 CD. Biết diện tích hình tam giác AOB là 54 cm2, tính diện tích hình thang ABCD”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  ${\color{red}{\text{#Ali}}}$
  Diện tích hình ABD là
  54:2xx5=135(cm^2)
  Diện tích hình thang ABCD là
  135:2xx5=337,5(cm^2)
  Đáp số: 337,5 cm^2

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
                Giải
  Diện tích hình ABD là:
  54:2×5=135(cm2)
  Diện tích hình ABCD là:
  135:2×5=337,5(cm2)
                 Đáp số:337,5 cm2
  Công thức tính diện tích hình thang: S = [(a + b) x h] : 2
                                – S là  diện tích hình thang
                                  – a, b là độ dài hai đáy
                                  – h là chiều cao.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới