cho hình thang ABCD có tổng độ dày 2 đáy=50cm.tính Diện tích hình thang biết nếu đáy lớn tăng thêm 5 cm thì diện tích tăng th

cho hình thang ABCD có tổng độ dày 2 đáy=50cm.tính Diện tích hình thang biết nếu đáy lớn tăng thêm 5 cm thì diện tích tăng thêm 20cm ²Viết một bình luận

Câu hỏi mới