Cho hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 23m và 31m, chiều cao là 15m. Diện tích của hình thang đó là : A. 40,5m2 B.4

Cho hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 23m và 31m, chiều cao là 15m. Diện tích của hình thang đó là :
A. 40,5m2 B.4,05m2 C. 405m2 D. 4050m2Viết một bình luận

Câu hỏi mới