Cho hình thoi ABCD với số đo hai đường chéo là: AC = 16,5 cm; BD = 25,6 cm. Tính diện tích hình thoi và diện tích của tam giá

Cho hình thoi ABCD với số đo hai đường chéo là: AC = 16,5 cm; BD = 25,6 cm.
Tính diện tích hình thoi và diện tích của tam giác AOB?

2 bình luận về “Cho hình thoi ABCD với số đo hai đường chéo là: AC = 16,5 cm; BD = 25,6 cm. Tính diện tích hình thoi và diện tích của tam giá”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích hình thoi là :
    (16,5xx25,6):2 = 211,2 (cm^2)   
  Mà hình thoi có   4   tam giác nhỏ  gồm   AOB ; AOD;DOC;OBC    bằng nhau
  Nên diện tích hình tam giác AOB là :
    211,2 : 4 = 52,8 (cm^2)   
  Đáp số :…

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Cạnh AO dài là:
       16.5 : 2 = 8.25 cm
  Cạnh BO dài là:
        25.6 : 2 = 12.8 cm
  Diện tích AOB là:
         (12.8 x 8.25) : 2 = 52.8 cm2
                          Đáp số: 52.8 cm2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới