Cho hình vuông ABCD có cạnh là 10 cm. Điểm E là trung điểm của AB, G là trung điểm của BC. Tính diện tích tam giác DEG.

Cho hình vuông ABCD có cạnh là 10 cm. Điểm E là trung điểm của AB, G là trung điểm của BC. Tính diện tích tam giác DEG.

1 bình luận về “Cho hình vuông ABCD có cạnh là 10 cm. Điểm E là trung điểm của AB, G là trung điểm của BC. Tính diện tích tam giác DEG.”

 1. Ta có:
  AE= EB = 10 :2 = 5 cm (E là trung điểm của AB)
  BG = GC = 10:2=5 cm (G là trung điểm BC)
  Diện tích hình vuông ABCD là:
  10 xx10 = 100(cm^2)
  Diện tích tam giác AED là:
  5 xx 10 : 2 = 25(cm^2)
  Diện tích tam giác EBG là:
  5 xx 5 : 2 = 12,5 (cm^2)
  Diện tích tam giác GCD lầ :
  5 xx 10 :2= 25 (cm^2)
  Diện tích tam giác DEG là:
  100 -25-25-12,5 = 37,5 (cm^2)
  Đáp số : 37,5cm^2 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới