Cho Ht abcd có 2đáy ab=3cm l=6cm .hai đường chéo ad và bd cắt nhau tại điểm e.biết Sabe là 7cm2.tính S hình thang abcd

Cho Ht abcd có 2đáy ab=3cm l=6cm .hai đường chéo ad và bd cắt nhau tại điểm e.biết Sabe là 7cm2.tính S hình thang abcd

2 bình luận về “Cho Ht abcd có 2đáy ab=3cm l=6cm .hai đường chéo ad và bd cắt nhau tại điểm e.biết Sabe là 7cm2.tính S hình thang abcd”

 1. Giải đáp:63 cm2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  xét tam giác AEB  và tam giác ECD có
  góc EAB=góc ECD
  góc AEB = góc CED
  TAM GIÁC EAB=TAM GIÁC ECD
  EA/EC=AB/CD=EB/ED=1/2
  SBEC=14CM2 ; SABC=21CM2

  Trả lời

Viết một bình luận