Cho mảnh vườn có dạng hình thang, biết đáy lớn hơn đáy bé 12m, đáy bé bằng 2/5 đáy lớn, chiều cao bằng 1/5 đáy lớn. Tính: a,

Cho mảnh vườn có dạng hình thang, biết đáy lớn hơn đáy bé 12m, đáy bé bằng 2/5 đáy lớn, chiều cao bằng 1/5 đáy lớn. Tính:
a, Diện tích mảnh vườn.
b, Cứ 20m’2 thì trồng được 15 cây cam. Hỏi mảnh vườn trồng được tất cả bao nhiêu cây cam.

1 bình luận về “Cho mảnh vườn có dạng hình thang, biết đáy lớn hơn đáy bé 12m, đáy bé bằng 2/5 đáy lớn, chiều cao bằng 1/5 đáy lớn. Tính: a,”

 1. Giải đáp:
  Thời gian ô tô đi từ A đến B tính cả thời gian nghỉ là:
  10 giờ 32 phút − 7 giờ 48 phút = 2 giờ 44 phút
  Thời gian ô tô đi từ A đến B không tính thời gian nghỉ là:
  2 giờ 44 phút − 20 phút = 2 giờ 24 phút
  Đổi 2 giờ 24 phút = 2,4 giờ
  Vận tốc của ô tô là:
  102 : 2,4 = 42,5 (km/giờ)
  Đáp số: 42,5 km/giờ.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới