Cho một bể đầy nước hình chữ nhật. Người ta thả 2 cục sắt hình lập phương thì thấy nước tràn ra 16 lít.tìm cạnh một cục sắt

Cho một bể đầy nước hình chữ nhật. Người ta thả 2 cục sắt hình lập phương thì thấy nước tràn ra 16 lít.tìm cạnh một cục sắt

2 bình luận về “Cho một bể đầy nước hình chữ nhật. Người ta thả 2 cục sắt hình lập phương thì thấy nước tràn ra 16 lít.tìm cạnh một cục sắt”

 1. Đổi: 16l = 16 dm3
  Thể tích nước tràn ra là thể tích 2 cục sắt.
  Thể tích 1 cục sắt là:
  16 : 2 = 8 (dm3)
  Vì: 8 = 2.2.2 nên cạnh của 1 cục sắt là 3 ( dm3 )
  Đs : 3 dm

  Trả lời
 2. Đổi: $\text{16 l = 16 dm3}$
  Thể tích nước tràn ra là thể tích hai cục sắt là:
  $\text{16 : 2 = 8 (dm3)}$
  $\text{Vì 8 = 2 x 2 x 2}$ nên cạnh của một cục sắt là $\text{2 (dm)}$
  $\text{Đáp số: 2 dm.}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới