Cho phép chia 35,42:32=11,06 Số dư trong phép chia bên là: A.28 B.0,28 C.0,028 D.0,0028

Cho phép chia
35,42:32=11,06
Số dư trong phép chia bên là:
A.28
B.0,28
C.0,028
D.0,0028

2 bình luận về “Cho phép chia 35,42:32=11,06 Số dư trong phép chia bên là: A.28 B.0,28 C.0,028 D.0,0028”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới