cho phép tính 321:15 giữ nguyên số chia cần thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị vào số bị chia trở thành phép chia hết

cho phép tính 321:15 giữ nguyên số chia cần thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị vào số bị chia trở thành phép chia hết

1 bình luận về “cho phép tính 321:15 giữ nguyên số chia cần thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị vào số bị chia trở thành phép chia hết”

Viết một bình luận