Cho tam giác abc có diện tích 480cm2 .Trên cạnh bc lấy điểm m sao cho bm=1/4 bc.Tính diện tích tam giác abm

Cho tam giác abc có diện tích 480cm2 .Trên cạnh bc lấy điểm m sao cho bm=1/4 bc.Tính diện tích tam giác abmViết một bình luận

Câu hỏi mới