Cho tam giác ABC có S là 20cm2. M và N là 2 điểm trên cạnh BC sao cho BM = MN = NC. Nối AM và AN. Tinh S của AMN. -> Nhanh h

Cho tam giác ABC có S là 20cm2. M và N là 2 điểm trên cạnh BC sao cho BM = MN = NC. Nối AM và AN. Tinh S của AMN.
-> Nhanh hộ em ạ, đây là test onl.
(vẽ hình hay kh cx đc)Viết một bình luận

Câu hỏi mới